Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Verdenskrigene    Kold Krig og Terrortiden   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Dannelsen af det kommunistiske Kina
Xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x 1949 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1980’xxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 1949 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x Xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x, xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x Xxxxxxxxxxxxx.

Landbrugsrevolution og industrialisering
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx.
X 1950’xxxx xxxxxxxx xxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. X xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx x 1980’xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 9 xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxx xxx x 1980’xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1980’xxxx xxx, xx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, xx XXX xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxx xx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx 1960’xxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxx xxxxxx Xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Det store spring Fremad
Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 300 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxx Xxxxxx x 1958 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx Xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx, xx xxx x xxxxx 1960-61 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx 30 xx 50 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x Xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx x 1930’xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx Xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x éx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Den grønne Revolution
Xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx x 1960’xxxx xx 1970’xxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxx xxx x xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxx x Xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx.
X Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1950’xxxx xx x 1960’xxxx. Xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1980’xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx x 1990’xxxx xxxxx xxxx 12 xxxxxxx.
Xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx? Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x Xxx xxxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxx xxx Xxxxxx. X Xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx-xxxxxxxxxxxxx Xxxx.
Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxx xxx Xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x 1990’xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx; x Xxxx xxxxx xxx xxxxx 35 xxxxxxxx xx xx x xxx 1000 xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx x Xxxxxx xxxxx 89 xxxxxxxx xx xx 1000 xxxxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx 10 xxxx xxxxxxxx xx xx x xxx 1000 xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx x 1990’xxxx xx 70 xx, xxxx xxxxx xxx x Xxxxxx xxx 61 xx.
Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx 1980’xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx 1980’xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Den store proletariske Kulturrevolution
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x 1960’xxxx, xx Xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
X xx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx:Xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx Xxxx Xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xx Xxx Xxxxxx xxxx x 1976, xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXX xx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x 1980’xxxx.
Xxx 1950’xxxx xxx xxxxxxxxxx xx 1970’xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Publikationsår: 2017

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1950’xxxx xxx 1970’xxxx?

2. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1950’xxxx xxx 1970’xxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxx, Xxx
Kina og vestlig imperialisme x Xxxxx x xxx 20. xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, 2013

Xxxx, Xxx
Borgerkrig og revolution i Kina x Xxxxx x xxx 20. xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, 2013

Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
Den kinesiske Revolution
Xxxxxxxxxxx, 2012

Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
Bokseropstanden i Kina
Xxxxxxxxxxx, 2012

Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
Kinas politiske system
Xxxxxxxxxxx, 2013

Xxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxxx (xxx)
Xxxx Xxxxxxx: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxx’x Xxxxx
Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1992
Xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx, Xxxxxxxxx xx Xx Xxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx, 1997

Xxxxxx, Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx (2 xxxx)
Xxx Xxxx: Xxxxxx, 1999

Xxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxx – xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx 400 xx (X. Xxxxxxx & X. X. Xxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx Xxxxxx, 1991

Xxx Xxx-xxx
”Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, xxx 2 xx Xxxx Xxxxxxxxxx (xxx)
Xxx Xxxx: Xxxxxx-Xxxxxxx, 1995
Xxx Xxx-xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx, Xxxxx
Xxx Xxxx xxxx Xxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxx Xxxxx, 1973 (1938)
Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx, Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxx: X Xxxxxxx Xxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxx, 1999

Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx xxx Xxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx, 2000

Xxxx, Xxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxx Xxxxx
Xxxxxxxx Xxxxx, 1990

Xxxx Xxxxxx
Xxx Xxxx Xxxxx 1935: Xxx Xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx’x Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxx, 1971

Xxxxxxx, Xxxxxxx X.
Xxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx: X Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 1927-71
Xxxxxxx, 1973

Xxxxxx, Xxx
Xxx Xxxx Xxxxx: Xxx Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx’x Xxxxxxxx Xxxx
Xxxxxx, 2008

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx
Xxx Xxxx Xxxxx: Xxx Xxxxxx Xxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxx & Xxx, 1985

Xxxx, Xxxx
Xxxxxxx: X Xxxx Xxxxx xx Xxx, Xxxx, xxx Xxxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, 2010

Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 2000

Xxxxxxx Xx & XxXxxx, Xxxxxx
Xxx Xxxx Xxxxx
Xxxxxxxxx & Xxxxxxxx, 2006

Xxxxx, Xxxx & Xxxxxxxx, Xxx
Xxx: Xxx Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxx X. Xxxxx, 2005
    Biografier      Leksikon      Kilder    

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.238.7.202