Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Verdenskrigene    Kold Krig og Terrortiden   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxx x xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Asien og vestlig imperialisme
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 16. xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxx x Xxxx Xxxx x 1842 xx x Xxxxx x 1886 xxxx Xxxxxxx x 1898, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx xx Xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: X Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xxx x Xxxxx xxx xxx Xxxx (Xxxxxxxx) xx Xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxx Xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx 20. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 20. xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxxx xxx 1. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxx x xxx 20. xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx 1. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 1920’xxxx xx xxxxxxx 1930’xxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx 1. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx 20. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxx, Xxxxx xx Xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx.

Vestlig imperialisme i Asien
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx 15. xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxx. Xxxxx xx Xxxxx xxxxx xxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 15. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx 16. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1600 xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx (Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx), xx xxxxxx 1640 xx 1660 xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x Xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx Xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x 1763, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx.
Xxx Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx (xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx x 1870’xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxx Xxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx 1870 xx xxxxxxxxxxx xx 1. Xxxxxxxxxxx x 1914 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxx Xxxx (xxxxx Xxx xxxxxx-xxxxx Xxxx x 1870-71), xxxxxx Xxxxxxx xx XXX (xxxxx Xxx xxxxxx-xxxxxxxxxxx Xxxx x 1898) xx xxx xxxxx xxxx Xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X Xxxxx xxxx 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx 2. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx. Xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxx xxxxx Xxxx. Xxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx xx Xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxx xx Xxxx.

De asiatiske udviklingsmodeller
Xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxx xxx x Xxxxxx xx xxxxx xxxxx x Xxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx 2. Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx – x xxxxx xxxx xxxxxxx – xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx.
Xxxx, Xxxxxx xx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx Xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx x 1940’xxxx; xxx xxxxxxx xxx Xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxx Xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx.
Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 2. Xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ”xxxxxxxx” xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxx Xxxx.

Indien og det britiske koloniherredømme
X xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx x 1857, xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx éx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxx-xxxxx-xxxxxxx. X xxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x 1947 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Kina og mødet med Vesten
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx 17. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xx Xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxx xxx x 1839 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, xxx x 1842 xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x Xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx) xx Xxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x Xxxxx.
Xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx XXX, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx Xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x 1911 xx 1912 xxxx xxxx xx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx Xxx Xxx-xxx. Xxx xxxxx xx xxx xxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx. X xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxx Xxxxxx xx xxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x 1949 xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx.

Japan vej til stormagtsstatus
Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx x 1853 xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx Xxx-xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx Xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx-xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 1889. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx Xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x 1879 xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x Xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx 19. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1900, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx xx Xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxx xxxxxxx-xxxxxxxx Xxxx (1904-1905), xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x 1930’xxxx xxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x 1931 xx Xxxx x 1937, xxxxxxx x 1941 xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxx x 2. Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Situationen i Sydøstasien
Xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxx 16. xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxx), xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxx 19. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X 1819 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 1824 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx 19. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx x 1800-xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x 1886, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx, xxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxxx), xxx xxx 1851 xxx 1868 xxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 1900 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x 1898 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx 17. xxxxxx 1945 xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX x 1946, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx x 1948. Xxxxx x 1954 xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Afkoloniseringen i Sydøstasien
Xxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxx 1948 xxx 1960 xxx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxx x 1957 xx 1963 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x 1965, xx xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
XXX’x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx (Xxxxxxx, Xxxx xx Xxxxxxxx), xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx x 1975, xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx Xxxx xx Xxxxxxx.
X 1975 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x XX, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 1984 xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx?

2. Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx?

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx xx Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx? Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx?

4. Xxxxxxx xxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
Den kinesiske Revolution
Xxxxxxxxxxx, 2012

Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
Bokseropstanden i Kina
Xxxxxxxxxxx, 2012

Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
Kinas politiske system
Xxxxxxxxxxx, 2013

Xxxxx, Xxxxxxxxxxx X.
Xxxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1988
Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, Xxxxxxx X.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 1894-1945
Xxxxxx: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1987
Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx, Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx (2 xxxx)
Xxx Xxxx: Xxxxxx, 1999
Xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx "Xxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx 400 xx".

Xxxxxxx, Xxxxxxx
X Xxxxxxx xx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 2000
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx
    Biografier      Leksikon      Kilder    

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

54.92.164.9