Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Verdenskrigene    Kold Krig og Terrortiden   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Ho Chi Minh
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxx, xxxxxxx xxx x Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xx Xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx.Xxxxxx Xx Xxxx, 1921.Xx Xxx Xxxx, xx. 1946.


Xxxxxx xxxxxx Xxxxx x 1923, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xx x 1930 xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx 1940 xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xx Xxx Xxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x Xxxxxx

X 1940 xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxxxx x Xxxxxxxx (xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx. X 1941 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx Xxxx, xxx Xx Xxx Xxxx xxxx xxxxx xxx. Xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.


Xxxx Xxxx-xxxxxxxx, 1944. Xxxxx xxx xxx Xx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx 4. xxxxxxx 2013 x xx xxxxx xx 102 xx.


Indokinakrigen
Xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx Xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx. Xxx x 1944 xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxxxx 1945 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx Xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx. Xxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x 1944–45, xxx xxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx. X xxxx xxxxx Xx Xxx Xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxx, xx Xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxxx 1945.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 1945, xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx – xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx 2. xxxxxxxxx xxxxxxx Xx Xxx Xxxx Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx 13. xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx.
X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xx Xxx Xxxx, xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x 1946 xxxxxxxx Xxxx Xxxx xxx xxxxxxxx-xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx.Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xx Xxx Xxxx xx Xx Xxxxxx Xxxx x 1950, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx Xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx x 1949, xx Xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx Xxxx Xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Amerikansk politik i Sydøstasien
Xxxxx 2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx, xxx xx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx 1945 xx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1945.Xxxxxxxx X. Xxxxxxxxx.Xxxxx X. Xxxxxx.


X xxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 1946–49, xxx Xx Xxx Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxx Xxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx XXX xxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx x 1946, xx x 1949 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxx, xx xx xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx Xxxx. Xxx xx xxxx xx xxxx xx xxx xx, Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. X 1954 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx éx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx 20 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx.

Genèvekonferencen
X Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxx – xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx. Xx xxxxx xxx Xxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx 26. xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxèxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx 1954 xxx Xxxx-Xxxx-Xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx 1953 x xxx xx xx xxxxxx Xxxx Xxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxx-Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx Xxxx xx xxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxx-Xxxx-Xxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxx, xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx 7. xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.Xxxx Xxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxx-Xxx.

Xxxxxx xxx Xxxx-Xxxx-Xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x Xxxèxx xxxxx xxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxx XXX, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxèxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxx xxx xx xx xxx xxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx-xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxèxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x Xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx.Xxxèxxxxxxxxxxxxx x 1954.

Xxxxxxxxxxxx xxx 20. xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx Xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, xxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx x 1956 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx, xxx 21. xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxx. XXX xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Ngo Dinh Diem
Xxxxxxxx xxxx xxx xx xx Xxxxxxx xxxxx Xxxèxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx Xx Xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x 1954.

X Xxxxxx xxx Xxx Xxxx Xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx-xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx XXX x xxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xx xxxxxxx XXX xxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxèxxxxxxxx (xxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxx Xxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx. X xxxxxxx 1955 xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxèxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx) xxx Xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxx 98 xxx. xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx x 1956 xx xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.Xxx Xxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxx 1954 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1955.Xxx Xxxx Xxx (xx.) xxx Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xx xxxxx Xxxx xxxxxx x 1955. Xxx xxx Xxx x 1961 xxx XXX'x xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx X. Xxxxxxx.


Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx 1954, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x 1955, xxx xxxxx x 1959 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ’xxxxxxx xxxx’ x Xxxxxxxxxx. X 1960 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx – XXX) xxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxx (”xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx”). Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx.

Amerikanerne trækkes ind
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x Xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx 1954, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 8. xxx 1957.

Xxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxx xxxxx Xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx, xx Xxxx X. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 1961. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx, xx XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxx 900 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 1961 xxx xxx xxx xx xxxx 2600 x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx, 11.000 x xxxxxxxxxx xx 1962 xx 16.500 x xxxxxxxx 1963. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxx XXX, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx.Xxxxxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx XxXxxxxx xxxxx xx xxxx x Xxx xxxxx Xxx. XxXxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

XXX xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX x xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx Xxxx xxxx xxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
X 1963 xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xx Xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx-xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx. Xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx, xx Xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx Xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

Tonkinbugten
Xxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX xxxx Xxxxxx X. Xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx XXX’x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxx xx 1964 xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx, xxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx XXX xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx, xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xxxx xxxx, xx XXX xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx.Xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx 2. xxxxxx 1964.

Xx xxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1964 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xx XXX xxx x xxxxxx.
Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 7. xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx xx XXX xxxxxxxxx xxxx.

Optrapning
X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx XXX, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1965, xxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx 1968.Xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x 1968.

Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx, xxxx xxx x xxxxx 1965 xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
XXX’x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx XXX xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xx 1964 xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx XXX. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxx XXX xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xx 1965 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxx XXX.


Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx xxx xx xxxxxxx x Xxxxxxx x 1966.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xx 1967. Xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx 1965 xxx xxx 184.000 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xx 1966 xxx xxx 385.000, xx xxx xxxxxxxx xx 1967 xxx xxx xxxx xx 535.000. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

En ny slags krig
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxx xx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx, xxxxx xxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx Xxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx: ”X xxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx éx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx. Xxx xxxx xx xxx X xxx xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxx.”
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx-xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, XXX xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.XXX'x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx - xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx". Xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ’Xx Xxx Xxxx-xxxxx’, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xx Xxx Xxxx-xxxxx x 1959.

XXX xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx.Xx xxxxxxxxxx Xxxx XX-1 Xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx 2. Xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx. X xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxx xxx xxx Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx. Xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx.Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxx x Xxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx.

Krigen på tv
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx-xxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx Xxê xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1968. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xx-xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx xx-xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.Xxxxxxxx xxx Xx Xxx-xxxxxxxxx x 1968. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx-xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xx-xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xx Xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX-xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.
XXX xxxxx x xxx xxxx xxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx-/xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxxxx 1967.

”Hell no, we won’t go!”
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x 1964. Xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxx xxx xxxx xx-xxxxxx xxx xxx xxxxx x, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx, xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ’xxxxxxxx’ xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXX- xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xx xxx xxx xxxx, xx xx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx – xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx.Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxx 1971.

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx 1960’xxxx. X Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx XXX’x xxxx. Xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx ’xxxxxxxxxxxxxx’. XXX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ”xxxx” xx ”xxxx”, xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx. X 1965 xxxxxxxx 61 xxx. xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X 1971 xxx xxx xxx 28 xxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Tet-offensiven
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx 1968. X Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxxxxx Xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxx, xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx x 1968 xxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxx xxx xx. Xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxx, xx Xxx xxx xx xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x Xxxxx.
Xxx-xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxx 31. xxxxxx 1968 xxx xxxx 85.000 XXX- xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx 100 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx. X Xxxxxx xxxxxxx XXX-xxxxxxxxxxx xxx xx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx. Xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxê xxxx xxxxx xx XXX xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx.Xx xxx XXX-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xéx xxx 31. xxxxxx 1968.

Xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xx Xxê xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx, xx xxxx x xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Xxx Xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx 1968 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx xx xx xxxxx xx xxx Xxxx-Xxxx-Xxx. Xxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx Xxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx. XXX xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxx-xxxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx XXX, xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X 1967 xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx. Xxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxx. XX-xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx 1968 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx.Xxx 31. xxxxx 1968 xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxx xx xx, xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx Xxx-xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx 1968, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x 1968. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxx ”xxxx xxx xxx” x Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Vietnamisering
Xxx xxxxx xxx xxxx, xx Xxxxx xxx xx ’xxx’. Xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxx ”xxxx xxx xxx”, xx XXX xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx XXX’x xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xx XXX xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx XXX 30 xxx. xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxx ”xxxxxxxxxxxxxx.”
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x 1964. X xxxxxx xx 1965 xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X 1967 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx. XXX xxx xxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx.Xxxxxx Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1965-75. Xx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxx Xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x 1967 xxxxx Xxxxx xxx Xx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx XXX. Xxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx XXX-xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxx, xx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx XXX xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx Xxx-xxxxxxxxxx. X xxxxx xx 1969 xxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx XXX xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx.

Cambodja-kampagnen
Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxx xx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx x 1969 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.Xxx 30. xxxxx 1970 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxx 1970 xxx xxx xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx Xxx Xxx xxxxxx xxx xx xxx x Xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx Xxx Xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx: 22.500 xxxxx, 7-8000 xxxx xxx, 1800 xxxx xxxxxxxxxx, 29 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 431 xxxxxxxxx xx 55 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxx xx xx.

Xxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x XXX xxx xx xxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx xxx, Xxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xx. Xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx.

Lam Son 719 og Påske-offensiven
Xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x XXX xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx.Xxxxxxxxxxx Xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx Xxx Xxx 719 x 1971.

Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx xxx xx xxx xxx) xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x 1971, Xxxxxxxxx Xxx Xxx 719, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx.
X 1968, xxxxx Xxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx.
X 1972 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx Xxx-xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.
Xxxxx-xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx 1972. Xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxxxxxxx x 1972.

Xxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x 1968.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Paris-freden
Xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx 1956 xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxx, xx x 1968 xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx. X 1972 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxx xxxxx Xxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx.Xxxxxxx Xxxxx xx Xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx 29. xxxxxxx 1972 xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx xx, xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx Xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx XXX x xxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxx xx xxxx Xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1972.Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx, xxxxx Xx Xxx Xxx (xx.) xx Xxxxx Xxxxxxxxx (xx.) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1970 xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx 1972 xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xx Xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxx-xxxxxx x 1973. Xxxx Xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx, xxx Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxx.

Xxx XXX xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx XXX xx Xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx, x xxxxxxxx 1972. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xx XXX xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. ”Xxxxxxxxxxxxxxxx”, xxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x XXX xx Xxxxxx.Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx-xxxxxx xxx 27. xxxxxx 1973.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1973, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx. XXX xxx, xxxxx ”xxxxxxxxxxxxxxxx” xx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Afslutningen på krigen
Xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx 27. xxxxxx 1973, xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxèxx-xxxxxxxxxxxx xxx 1954. Xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx XXX xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx ’xxxx xxx xxx’, xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxx. X 1974 xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx-xxxxxxxxx. Xxx xxx xx.x. xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx.Xxx 9. xxxxxx 1974 xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx-xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx (xx.) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xx Xxxxx-xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx 1975 xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxê. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1976. Xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 7. xxxxx 1975, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx, xxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxx.Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 29, xxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx.

Efterspil
57.939 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx 1961 xx 1973, xx xxxxxxx 150 xxx. xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx 400.000 xx 1,1 xxx. xxxxxxxx xxx XXX xx Xxxxxxxxxxx xxxx 50–65.000 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 220–313.000 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 195–430.000 xxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx 200–300.000 xxxxxxxxxxxx xx 20–200.000 xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.Xxxxx XXX'x xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxê x xxxxxxx 1968 xxxx 2800-6000 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx éx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXX xxx xxxx xxx x xxxxxx x Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx. X 1975 xx xxx xx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xx xxxx Xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxx-xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xx, xx XXX, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx, xx XXX xxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx XXX x 1950’xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. ’Xxxxxxxxxxxxxxxxxx’ xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, éx xxxx xx xxxxxx. Xxx x xxxxx xx 1960–70’xxxx xxxxx xxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx Xxxxxxx- xx Xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX’x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx.Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx Xx Xxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx 16. xxxxx 1968. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxx Xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxx x Xxx xxxxx Xxxx xx xxx XXX xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx-xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x 1975 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx Xx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx x 1977, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx x 1979.
Xxxx Xxxxxxx xx XXX xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx 800.000 xx 2 xxx. xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, XXX xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxx ’xxxxxxxxxxxx.’ Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 1980’xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X XXX xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxx. ”Xxxxxxx-xxxxxxx” xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx Xxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx x 1990’xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxx 2000 xxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX, xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxx x 1971 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxx 1970’xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1980’xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Publikationsår: 2014

Arbejdsspørgsmål:

1: Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x 1919, xxxxxx xxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx?

2: Xxxxxxx xxxxxx Xx Xxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx?

3: Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx 1940–45?

4: Xxxx xxx xxxxxxx xxx, xx Xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x 1944–45?

5: Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx?

6: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx x 1949 xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx?

7: Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx?

8: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx Xxxx-Xxxx-Xxx xxx Xxxèxxxxxxxxxxxxx?

9: Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x Xxxèxx?

10: Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx Xxxx- xx Xxxxxxxxxx?

11: Xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx?

12: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxx?

13: Xxxx xxx xxxxxxx xxx, xx XXX xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x Xxxxxxx?

14: Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx?

15: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX?

16: Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx?

17: Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx?

18: Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx?

19: Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx?

20: Xxxx xxx Xxx-xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx?

21: Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx?

22: Xxxxxxx xxx XXX xx Xxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxx x 1970? Xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx?

23: Xxxx xxx xxxxx xxx Xxx Xxx 719, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx?

24: Xxxx xxx xxxxx xxx Xxxxx-xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx?

25: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxx x Xxxx x 1972 xxx Xxxxxxxxxxxxx?

26: Xxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxxx xxxxxxx?

27: Xxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxxx xxxx x xxxxxxx?

28: Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxxx?

29: Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx?

30: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, XXX xx xxxxxx xx xxxxxx?


Anbefalet litteratur:

Xxxxxxx X. Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, 2012

Xxxxx Xxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx - XXX x Xxxxxxx (Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx)
Xxxxxx'x Xxxxx, 2009

Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxx XXX xxx Xxxxxxx 1945-75
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 2007

Xxxxxxxxx X. Xxxx
Xxxxxxx: Xxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxx xxxx Xxx Xxxxx
Xxxxx Xxxxx, 2006

Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx 1964-75
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 2004

Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 2001

Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx'x Xxxxxxx Xxx - Xxx Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx 1950-75
Xxxxx, 1979

Xx Xxxxxx Xxxx
Xxx xx Xxx xxx Xxx
Xxxxx Xxxxx, 1976

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

54.85.57.0