Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Verdenskrigene    Kold Krig og Terrortiden   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 1943–45, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx.
Xxxxxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Sovjetisk sikkerhed
Xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.


Xxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx 1945.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x 1943–45. Xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x 1945, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx.x. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxx xxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx éx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xx xx Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx, xx xxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x 1939, xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Udviklingen i Østeuropa
Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.


Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxx 1945.

Xxx x xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 1944, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x Xxxxxx x 1945, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx 17 xxx. xx xxxxxxxxx. Xxxxxx x Xxxxxxxxx x 1946 xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx x Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx 1. xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x 1947.
X Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx Xxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xx x 1944 xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx Xxxx Xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx Xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx x Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx. X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1944, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x 1944 xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x 1945 (Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx x 1944 xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx Xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxx, xx Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx.

Xxxxx xxx Xxxx xxxx!
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx, xx xxx XXX x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx ”xxxxxx xxxxxxxx xxxx” xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x 1945.


Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx x Xxx Xxxxxxx xxxx 1945.

Xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx XX-xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx – xx Xxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx. Xxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxx x Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx XXX xxx xxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xx XXX xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx XXX, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx.
Xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx.

Destruktionen af Tyskland
Xxxxx xxxxxx xxx xxx éx xxxx, xxx XXX xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. Xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx Xxxxxxxxx.
Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x 1918. Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx éx xxxx xxx xxxx.
Xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx.
Xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx-xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx, xxxx Xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx x 1945. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

En magtesløs stormagt
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxx xxx 19. xx xxx 20. xxx. xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx XxxXxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1904: ”Xxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx xxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxx); xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx); xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx”.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx. Xxx x 1945 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x xxxxx, Xxxxxxxx xx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx-xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 1800-xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx. 2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx Xxxx-xxxx-xxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx.
X 1946 xxx Xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx XXX xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx 3,75 xxx. xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx xxxxxx 1946–47. Xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx XXX, xxx xxx xxxxxx xx, xxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Churchills mission
Xxx 5. xxxxx 1946 xxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xx xxxx xxx Xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x XXX. Xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxx Xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx ”Xxxxxxxxxx” xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxxx-xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx.


Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx".

Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. X Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxx xxxx éx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx XXX’x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx, xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1946 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Europæisk kommunisme
Xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. X xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x 1919–22 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx x 1941. Xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx 1945 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx.
Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x Xxxx-, Xxx- xx Xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxx Xxxx Xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx x xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. X Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1944 xxx 1947. X 1945 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx 159 xx xx 586 xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx. X Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx 11 xxx. xx xxxxxxxxx x 1946; x Xxxxxxx 12,7 xxx. xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1946–47. X Xxxxxxx xxxxx XXX 18 xx xx 148 xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x 1945, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 11 xx xx 150 xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x 1946. Xxxx x Xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx 11,2 xxx. xx xxxxxxxxx x 1946.
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx x 1945 xx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Kampen om Tyskland
Xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. X Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx.
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xx, xx Xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxéxx xxx Xxxxxxxxxx-xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xx x xxx 1946 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
Xxx xx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx x Xxxxx x xxxx 1946 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx-xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx Xxxx-xxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx. Xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx-xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxx x 1939.
XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxx 6. xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx.
Xxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx 'xxx-xx-xxxxx'-xxxxxx. X Xxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x Xxxxxx x xxxxx. Xx xxx Xxxxxx xxxxxx xx x Xxxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxx-Xxxxxx-xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xx x xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Iran
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x 1946. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx 1800-xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx x 1941 xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx, xx Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x Xxx xxxxxxx Xxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, 2. xxxxx 1946, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx Xxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx.

Tyrkiet
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx. Xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X 1925 xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxx x xxxxx 1945 xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xxx 1944, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx. Xxx Xxxxxx xxx xxx xxxx xx, xx Xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx 1945 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx 1946 xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx x Xxxx xxx xxx xxxxx xx, xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx.

Grækenland
Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxx xx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx x 1945 xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x 1946 xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxx xx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx? Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx, xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x 1944, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx.

Trumans dilemma
Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx 1944 xxxxx xxxxxxxx xxxxx 85 xxx. xxxx x Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx x
    Biografier         Kilder    

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

54.198.139.112