Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Verdenskrigene    Kold Krig og Terrortiden   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Liberalismens udfordring
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx – xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxx 19. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx 18. xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.


Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1919 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxx, xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.


Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Karl Marx og socialismen
Xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxx 19. xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx Xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx 20. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx 19. xx 20. xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx Xxxxx, xx xxx xxxxxx Xxxx Xxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx Xxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx Xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx Xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxx. Xxx xxx xxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx. xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx. X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx 19. xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x 1848.


Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx 1883

Xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.
Xxxxxx Xxxx Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxxx, xx Xxxx Xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx x xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx Xxxx xxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx Xxxxxx.


Xxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx xx, xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx 1848. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx.

X 1870-71 xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x 1914 xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxx 1870 xxx 1914 xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx.

Kommunismen – Vladimir Lenin
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx. X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.


Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xx Xxx xxxx Xxxxx x Xxxxxx, 1. xxx 1919.

Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx Xxxx Xxxx’ xxxxx xx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxx 19. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xx Xxxx Xxxx’ xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx, xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxx’ xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx.
Xxxxxxxx Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx x Xxxx Xxxx’ xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx, xx Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x Xxxx’ xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxx, xxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 19. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx Xxxx Xxxx’ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxxx xx xxx xxxxx, 1902).


Xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxxxx) x 1917.

Xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx 1914. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxx 19. xxxxxxxxxx, xxx xxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx.

Fascismens fødsel
Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx? Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.


Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxx x 1922.

Xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxx x 1996 xxxxx xxxxxx X Xxxxxxx xx Xxxxxxx, 1914-1945. Xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ,xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.


Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx x xxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx, xxx xxxx xx xxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx-xxxxxxxx xx xxxx-xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx 19. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.


X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.


Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxx Xx Xxxx x Xxxxxxx xx Xxx Xüxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Fascismens appel
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx éx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. Xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxx xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxx. Xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx. Xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x 1883 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X 1908 xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx x 1912 xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1914, xx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx – xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx.


Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxxx: Xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxx 6. xxxx 1919 xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. X 1918 xxxxxx xxx xxx éx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx, xx xxx xxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx 1919 xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 1. Xxxxxxxxxxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål

1. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx?

2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxx’ xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxxx?

3. Xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx’ xx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx?

4. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx? Xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx?

5. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx? (xx XXX)

6. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx? Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx?

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx?

8. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx?

Anbefalet litteratur

Xxxx, Xxx
Totalitarismens århundrede x Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx 20. xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, 2013

Xxxx, Xxx
Det totalitære Nazityskland x Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx 20. xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, 2013

Xxxx, Xxx
Det totalitære Sovjetunionen x Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx 20. xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, 2013

Lenin, Vladimir
Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxxx, 1993 (1917)
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x 1917 (xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Marx, Karl & Engels, Friedrich
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxx, 1998 (1848)
Xxxxx xx Xxxx Xxxx’ xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Marx, Karl & Engels, Friedrich
Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxx xxxxx Xxxxxx, 2004(1848)
Xxxxx xx Xxxx Xxxx’ xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Lindemann, Albert
X Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxx Xxxxx: Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1983
Xxxxx xx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1914 xx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

Payne, Stanley
X Xxxxxxx xx Xxxxxxx, 1914-1945
Xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx, 1995
Xxxxx xxx xx Xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Ridley, Jasper
Xxxxxxxxx: X Xxxxxxxxx
Xxx Xxxx: Xx. Xxxxxx’x Xxxxx, 1998
Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx.

Snowden, Frank
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1990
Xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx, xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
    Biografier      Leksikon      Kilder    

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.232.59.38