Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Verdenskrigene    Kold Krig og Terrortiden   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Depressionens oprindelse
Xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x 1917 xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x 1922.


Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx x 1922.

X xxxxx xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx 19. xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx XXX x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx), xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x 1920’xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx x 1929 xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.


Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx-xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1930’xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxx – xxxx x xx xxxxxxx Xxxxxx – xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxx xxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx x xxxxxx xx 1920’xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx 1. Xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx-, xxxxxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx.
Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xx 1920’xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx. Xx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 1. Xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx 19. xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Verdensøkonomiens svagheder
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x 1920, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx x xxx xxx x 1930’xxxx. Xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.


Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx X. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x 1929.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. XXX xxxxx x 1928 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. Xxxxxxxxxxx, xxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx xx XXX, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx.


Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxx

Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x 1920’xxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Storbritannien og Frankrig i efterkrigstiden
Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 1. Xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x 1. Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 1919 xx 1939 xxx xxxxx 10 xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x 1926.


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxx x 1926

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x 1926, xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxx x 1927 xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxx-xxxxxxxx xxx xxx Xxxxx Xxxxxx XxxXxxxxx x 1924, xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx. Xxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx XxxXxxxxx x 1929 xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x 1923 xxx xx xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx-xxxxxxxxxx.


Xxxx xxxxxxxxxxxx x Xüxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx-xxxxxxxxxx x 1923

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx XXX xxx x 1924 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx 1926 xx 1929 xxxxxxx xxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxé xxx xxxxxx xx xxxx.
Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Den store Depression
Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx x 1920’xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X 1929 xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx x Xxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1929, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx.


Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x 1929. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx x xxxxx 1931.

Xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx 5.000 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX xxx xxxxxxx xxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX. Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx XXX xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1920’xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x XXX xxx 47 xxxxxxx x 1933, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 37 xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx 60 xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 50 xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xx XXX, xxxx xxx x 1932 xxx xx 25 xxxxxxx xx xxxxxx 30 xxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, XXX xx Xxxxx, xxx xxxx xx xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxx xx XXX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx 19. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx XXX. Xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx) xxxx xx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

Depression i Storbritannien og Frankrig
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1920’xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx x 1929-1930. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxx x 1931 xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx XxxXxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx XxxXxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XxxXxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxx 1931 xxx 1935, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx 1935 xxx 1937 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1937 xxx 1940 xx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x 1939 xx 1940, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx 19. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx xx Xxx (”Xxxxxxxxx”), xxx xxxx xxxxxxxxx x 1929. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x 1934, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x 1936. Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 40 xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x 1937, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx Xxxxxx.
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 1938 xxxxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Tyskland – fra demokrati til diktatur
Xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x 1920’xxxx xx xxxxxxx x 1930’xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x 1918 xxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x 1917. Xx xxxxxx xxxxxxx x 1919 x xxxx Xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1919. Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx: xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx 1919 xx 1924 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx- xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x 1923. Xxx xxx x 1923, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx-xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx-xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.


Xx "Xxxxxxxxxxxxxx" xxx xx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxx 10. xxxxxxxxx 1923

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 1923 xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x Xüxxxxx, xx Xxxxx Xxxxxx xx xxxx XXXXX xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx ”Xxxxxxxxxxxx”.


Xxxxxxxxxxxx (8.-9. xxxxxxxx 1923)
Xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x Xxxxxx. Xxx 8. xxxxxxxx 1923 xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xüxxxxxxäxxxxxxx x Xüxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx 1923, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx 1924 xx 1929 xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x 1924 xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx, xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxx.


X "Xx xxxxxx Xxxxxx" xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx XXX, xxx xxxxxxx x 1929 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx

X xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (”Xx xxxxxx Xxxxxx”), xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x 1928, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 1920’xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx. X 1929, xx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Responsen på Den store Depression
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx, xxx xx xxx xx xxx xx. Xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxx Xxxx xx Xxxxx Xxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx x 1930’xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x XXX xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxx xx xxxxx 2. Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx ”xxxxx” xx ”xxxxxxxxx”, xxx xx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx, xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xx xxx xx xxx xx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx – x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx?

2. Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 1930’xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x 2008?

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x 1930’xxxx? Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x 2008?

4. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx?

5. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx?

6. Xxxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx?


Anbefalet litteratur

Xxxx, Xxx
Det totalitære Nazityskland x Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx 20. xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, 2013

Xxxx, Xxx
Det totalitære Sovjetunionen x Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx 20. xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, 2013

Xxxx, Xxx
Weimarrepublikken og Hitler x Xxx xxxxxx Xxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, 2013

Rothermund, Dietmar
Xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxxxxx, 1996
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Orwell, George
Xxx Xxxx xx Xxxxx Xxxx
Xxx Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxx, 1958 (1937)
Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx x 1930’xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Terkel, Studs
Xxxx Xxxxx
Xxx Xxxx: Xxx Xxxxx, 2000 (1970)
Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x 1930’xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx Xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx.

Eichengreen, Barry
Xxxxxx xxxxxxx: Xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 1919-1939
XXX XXX; Xxx Xx xxxxxxx, 1992
Xxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx x 1930’xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Garside, William R.
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx XxxXxxxxx, 1993
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Goldston, Robert
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx: Xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxx, 1981 (1968)
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX x 1930’xxxx.
    Biografier      Leksikon       

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

34.239.160.86