Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Verdenskrigene    Kold Krig og Terrortiden   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


En apartheidnation – Xxx Xxxx Xxx-xxxxx
XXX’x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx XXX x xxxxxxxx xxx xxx 17. xxx xxx 19. xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx 1861 xxx 1865 xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx 1. xxxxxx 1863 xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxx xx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6. xxxxxxxx 1865, xx xxx 13. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx: Xxx 1. xxxxxx x Xxxxxxx xx 1865 xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxx Xxxx Xxx-xxx. Xxxxxxxxxxx Xxx Xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x 1890’xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. X xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxx xxx 1890 xxx 1960 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx (”xxxxxxx xxx xxxx”), xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x 1950’xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx.
Xxxxx 2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx. X 1940’xxxx xx 1950’xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
Xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x Xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx X. Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x 1944 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx Xx Xxxx Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxé. Xxxxx xxxxxé xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx 2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx x xx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx XXX.

Borgerrettighedsbevægelsen
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxx Xxxx (”Xxx Xxxx Xxxxxx”), xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx-xxxxx x 1896. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx Xxx Xxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx 2. Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x 1947 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x 1950, xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x 19. xx xxxxxx 20. xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx X. Xxxxxxxxxx (1856-1915) xx X.X.X. Xx Xxxx (1868-1963). Xxxxxx X. Xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X.X.X. Xx Xxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxx xxxx xx Xxxxxxx x 1887 xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx X. Xxxxxxxxxx. X 1914 xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx XXXX) x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx XXX. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x 1919. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x XXX xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx. Xxxxx xx Xxxxxxxxx x Xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x 1954 xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x 1965 xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx 17. xxx 1954, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx 14. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxx (”xxxxxxx xxx xxxx”). Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx-xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx: xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx, xx 19 xxxxxxxxx xx 82 xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx 1956 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx. xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx' Xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx’ Xxxxxxxx (”Xxxxx xxxxxxxx xxx”). Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx 11. xxxx 1954. Xxxxxxxx x 1956 xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, 60.000 xxxxxxxxx x xxxx XXX, xxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx XXX xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

Busstrejken i Montgomery
Xxxxx Xxxxx-xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx (1929-1968), xxx x 1957 xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx XXXX) xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxx Xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x XXXXX. Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx. X.X. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx XXXXX xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx. Xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx 15-xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1955, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1955, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xx xx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx 1. xxxxxxxx 1955, xx Xxxx Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx Xxxxxxxxxx-xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx: XXX), xx xx xxx xxx 26-xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 65 xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Konfrontation i Little Rock og Xxxxxxx Xxxxx
Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx Xxxx x Xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 1957 xxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx’ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.


X xxxxxxx 1962 xxx xxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx "xxxxx" Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

X xxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxx x 1960, xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx 1960 xxxxx 70.000 xxxxxxx x xxxx 150 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx-xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxx 1961, xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxx x Xxxxxxxxxx X.X. xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1947 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx XXXX, XXXX xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx. Xxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x Xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx, xx xx xxx xxx xx Xx Xxxx Xxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx. Xxx 22. xxxxxxxxx 1961 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx.

Birmingham i Alabama
X xxxxxxx 1963 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx, xx xxx xxx 100-xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxx x Xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx Xxxxxx ”Xxxx” Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx Xx Xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx XX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XXX, xxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xx XX-xxxx, xx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

X xxxx x xxxxx…
Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxx 28. xxxxxx 1963 xxxxxxxxxx xxxxxxx 250.000 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, X.X. xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx, xxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx Xx Xxxx Xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx 1 xxxxxxx xx xx x xxx 50 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx 5 xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx Xxxxx xxx xxx xxx 2 xxxxxxxxx xx xx x xxx 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx X xxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxx 2. xxxx 1964 xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx xx XXXX xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx 7. xxxxx 1965. Xxxxxxx 600 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xx xxx 21. xxxxx – xxxxx xxxx xxx 3.000 xxxxxxxxxx – xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx 80 xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxx xx 60 xxxxxxx xx xx xxxxx x 1968 xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx xx xxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx 1964 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x Xxx Xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx x Xxx Xxxx, xx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xx XXX’x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx Xxxx, xxxx, xxxx. X xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx 34 xxxx xx 1032 xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X 1966 xxxx Xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 1967 x Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxx 43 xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx 42 xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx (XXX) xx Xxxxxx xx Xxxxx (XXX). Xx xx xx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx X. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx X xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx-Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx (”xxxx”), xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxx.
Xxxxx 1960’xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX. Xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Publikationsår: 2014

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx?

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxx Xxxx Xxx-xxx? Xxxx xxxxx xxxxxxxxx ”Xxxxxxxx xxx xxxxx”?

3. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xx 19. xx 20. xxxxxxxxxx?

4. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx?

5. Xxxx xxxxx xxx x Xxxxxx Xxxx?

6. Xxxx xxxxx xxx x Xxxxxxxxxx x 1963?

7. Xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx 1960’xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx xx xxx xxx xxxx xx Xxxxxxx X xx xxx xxxxx?

8. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxx xxx Xxxxx: Xxxxxx Xxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 1955-1968

Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx: 1954-1992

Xxxxxxxxx, Xxxxx X.
Xxxxx x. Xxxxx xx Xxxxxxxxx, x Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 2002

Xxxxx, Xxxxxx
Xxx Xxxx Xxxx Xxxx: Xxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx xxx 1960x
Xxxxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1995

Xxxx, Xxxx X.
Xxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xx.
Xxxxxx: Xxxxxxx, 2005

Xxxx, Xxxx X.
Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, 1940-1970
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx, 2002

Xxxxxx, Xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx Xxx Xxxx: Xxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1983

Xxxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx: 1961 xxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 2006

Xxxx, Xxxxxxxxx
Xxxxx xx xxx Xxxxx: Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx Xxxx
Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 2010

Film:

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
1988, xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx X
1992, xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxx.

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.204.2.231