Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Verdenskrigene    Kold Krig og Terrortiden   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxx.

Afkoloniseringen og den nye verdensorden
X xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx Xxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x Xxxxxx xx Xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxx xxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx Xxx xxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx Xxx xxxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx? X 1950’xxxx xx 1960’xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx, xx xx xxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx? Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx? Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

Kolonimagternes sammenbrud
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x 1939 xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxx 2. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx 1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx, xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxxx.
Xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxxx, xxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxx x 1944, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xx Xxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx Xx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 1962 xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx 2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx 2. Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xx Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx XXX xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxx x 1960’xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

National selvstændighedskamp
Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x 1947. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx XXX, xxx xxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx Xxxxx xx Xxx Xxxxx (xxxxxxxxx Xxxxxx).
Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 2. Xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx. X xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x 1949.
Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 1945. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 1954. Xxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx. X xxxx Xxxxxxx xx Xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 1920’xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. X Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxx, xxx xxxx xxxxx xx Xx Xxx Xxxx. Xxxxxxx x Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx x 1930’xxxx xx 1940’xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx Xxxx Xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x 1945. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xx x 1954 xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxèxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Situationen i Afrika
Xxxxxx xxxxxx xx 1950’xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx Xxxxxx. Xxx xxxxxx xx 1950’xxxx xxx xxxxxx xx 1960’xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x 1945 xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. X 1961, xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx 24 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x 1975 xxx xxx xxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 46 xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx x 1990.
X xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx x Xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x 2. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. X xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx, xx xxx x 1957 xxxx xxx Xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x 1950’xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx (1909-1972), xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 1947, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx’x Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx Xxxxx x 1957, xx x 1960 xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 1966.
Xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x 1960 xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x Xxx xxxxx Xxxx, xx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx xx xxxxxx XX xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx x 1961, xxxx XX-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 1965 xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx 1965 xxx xxx xxxxxxxxxx x 1997. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx x 1950’xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx 200.000 xxxxxxxxxxxxxxxx. X 1956 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx (1894-1978) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx x 1963, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 1964.
X xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxx x Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx 500 xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx: XXX). Xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x 1962.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx x 1975 xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x 1980. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx 1990’xxxx.


Publikationsår: 2014

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx?

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx?

3. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx?

4. Xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx?

5. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx?

6. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx?

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx?

8. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
Vietnamkrigen. En social og politisk historie x Xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, 2013

Xxxxxxxxxxx, X.X.
Xxxxxxxxxxxxxx: Xxx Xxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx & Xxx Xxxx: Xxxxxxxxx, 2006

Xxxxxxx, Xxxxxxx X.
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, XX. 1998

Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx Xxxxxx
Xxx Xxxx: Xx. Xxxxxx’x Xxxxx, 1995 (1989)

Xx Xxxxx, Xxxx
Xxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxx, 2002

Xxxxx, Xxxxxx
Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx)
Xxx Xxxx: Xxxxx Xxxxx, 1964

Xxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxx xxxx Xxxxx
Xxxxxx: Xxxxx, 2006

Xxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxx Xxxxx: Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx
Xxx Xxxx: Xxx Xxxxx, 2002

Xxxxxxxxxx, Xxxx
Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx 1945: Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxxxx XxxXxxxxx, 2001
    Biografier      Leksikon       

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

54.92.164.9