Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Verdenskrigene    Kold Krig og Terrortiden   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Det østrig-ungarske dobbeltmonarki
Xxxxxx-Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxxx x 1866 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x 1867, xxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx-, xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx-, xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxx 1. xxxxxx x Xxxx xx xxxxx x Xxxxxx, xxxx xxx x 1867 xxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx Xˇxxxx 1. Xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 1848. Xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x 1916. Xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxx 19. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxx xxxxxx-xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx-Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xx. 20%) xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx Xxxxxx, xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xx Xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x 1880 xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. X 1882 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Delvis industrialisering
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x Xxxxxx xx Xxxxxx (Xxxxxxxx) xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxx x Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx. X Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. X Xxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx. Xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx Xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Indenrigspolitisk lammelse og reform
Xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X 1897 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx xxx Xxx ("Xxx xx Xxx"), xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx-xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 1. xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxx 1. xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx-xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1907 xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx 28 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 233 xxxxx xxx 265 xxxxxxxx xxxxxxx.

Rigets udenrigspolitiske nedtur
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x 1859, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxxxx (Xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx x 1866. Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx. Xx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x 1879 xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx x 1882 xxx Xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x 1878 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx.

Frygten for Serbien
Xxxxxx-Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x éx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx.x. xxxxxxxxx. Xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx Xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx éx xxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xx xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx 2. xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx.

På vej mod en krig
Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx 1. xx Xxxxx Xxxxxx xxx X÷xxxxxxxx, xxx x 1906 xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. X÷xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx, xx xxx xx xxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxx x 1903. Xxxxxx-Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx Xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx. X Xxxxxx-Xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Østrigsk-russiske forhandlinger
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx 1908 xx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx (1878). Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 1. xxx xxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 5. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx).

Den bosniske Krise
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxx xx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xxx Xxxxxx-Xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxx-Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx 2. xxx xxx Xxxxxx-Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx. X xxxxxxx 1909 xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx X÷xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx 22. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx-xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx. Xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

Publikationsår: 2015

Anbefalet litteratur

Xxxxxxx, Xxxx
Xxx Xxxxxxx: X Xxxxx Xxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxx Xxxxxxx, 2000
    Biografier      Leksikon       
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.232.59.38